AB Karl Hedin Bygghandel

Komplett IT-leverantör till AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är ett familjeägt företag inom träindustrin och har en industrihandelskedja med försäljningsställen på 33 orter. Företaget har idag ca 850 anställda och en omsättning på ca 3 miljarder kronor.
Sen 2008 har RMK arbetat som AB Karl Hedins interna IT-avdelning. Vi supporterar koncernens medarbetare, underhåller nätverk och hanterar beställningar, levererans och konfiguration av PC och servrar.