Avesta kommun

En kampanj med Avesta kommun

Vintern 2011/2012 hjälpte vi Avesta kommun att skapa och koordinera en kampanj för att informera Avestas invånare om kommunens tillväxtplaner och satsningar för etablering av nya företag i regionen.

I ett personligt brev som skickades till 18 000 invånare i kommunen så informerar kommunalråd Lars Isacsson om Avestas framtidsplaner.

Brevet annonserades under tre veckor i radio där barn, ungdomar & vuxna i Avesta upplyste om brevet.

Kampanjen fick tidigt uppmärksamhet av både Sveriges Radio, SVT och olika nyhetstidningar.